За Нас

 

Нашата Мисия

Цялостната ни концепция е обърната към запазване на положителното в традициите ни и ориентирана към новите педагогически практики.

Подготовката на децата за училище се осъществява в съответствие с Държавните образователни стандарти. Чрез игра, творчество и познание, сътворяваме ежедневието на детето, насърчаваме неговите потенциал и индивидуалност.

Кои сме ние

ДГ 165 “Латинка” е построена през 1964г. и официално открита на 7 ноември 1965г. През 1969г. става републикански първенец и е наградена от Министерството на Народната просвета за своите постижения. Наградата е статуята “Кончето”, преместена от екстериора на Зала “Универсиада” и оттогава краси зеления парк на детската градина. От 1970г. до 1984г. е университетска база за обучение на бъдещи педагози. В средата на 80-те и началото на 90-те години, детката градина работи като една от петте експериментални детски градини в България по “Оптимизиран двигателен режим на детските градини”, съвместно с БСФС и Софийски Университет. Построен е и плувен басейн с помощта на родителите. През 2010г. детската градина е реновирана, достроено е ново крило и физкултурен салон. През 2012г. бе изградено открито футболно игрище.

Непрекъснато се обновяват детските площадки с екологични уреди и съоръжения за игра. Партнираме си с „ Национална Художествена Академия” и Департаментът по спорт на СУ „Климент Охридски” .

Всички екипи учители работят по проекти, свързани с интересите и желанията на децата.

Нашите преподаватели притежават необходимите квалификационни степени, както и подходяща образователна степен.

Пътя на Вашите деца започва тук

 

Нашият екип

Маргарита Ильова
Учител
бакалавър Начална училищна педагогика с чужд език
Маргарита Ильова
Учител бакалавър Начална училищна педагогика с чужд език
Румена Донева-Гатева
Учител
бакалавър Предучилищна педагогика
Румена Донева-Гатева
Учител бакалавър Предучилищна педагогика
Кремена Петкова
Старши учител Музика
магистър Музика
Кремена Петкова
Старши учител Музика магистър Музика
Иванка Ярева
Главен учител
Иванка Ярева
Главен учител
Анжела Кирова
Старши учител
бакалавър Предучилищна педагогика
Анжела Кирова
Старши учител бакалавър Предучилищна педагогика
Сибила Ганкова
Учител
бакалавър Логопедия
Сибила Ганкова
Учител бакалавър Логопедия
Румяна Ненчева
Старши учител
магистър Предучилищна педагогика
Румяна Ненчева
Старши учител магистър Предучилищна педагогика
Адрияна Найденова
Учител
магистър Предучилищна и начална педагогика
Адрияна Найденова
Учител магистър Предучилищна и начална педагогика
Веселина Недялкова
Учител
магистър Предучилищна педагогика
Веселина Недялкова
Учител магистър Предучилищна педагогика
Анета Стоичкова
Старши учител
бакалавър Начална и предучилищна педагогика
Анета Стоичкова
Старши учител бакалавър Начална и предучилищна педагогика
Калина Пенова
Старши учител
магистър Предучилищна педагогика
Калина Пенова
Старши учител магистър Предучилищна педагогика
Ангелина Малинова
Старши учител
бакалавър Предучилищна педагогика
Ангелина Малинова
Старши учител бакалавър Предучилищна педагогика