Документи

Вътрешни документи

Основните документи на детското заведение – Етичен кодекс, Правилник за дейността и други.

Бюджет

Тук ще намерите информация за Бюджет и други финансови данни.

Профил на купувача

Документи, свързани с обществени поръчки.

Други

Документи, не класирани в други категории.

Вътрешни документи